Robert, çekicini Rhaegar’ın göğsüne öyle sert indirdi ki, Rhaegar’ın göğsünde bulunan yakutlar kopup Üç Dişli Mızrak sularında kayboldu.

Robert, çekicini Rhaegar’ın göğsüne öyle sert indirdi ki, Rhaegar’ın göğsünde bulunan yakutlar kopup Üç Dişli Mızrak sularında kayboldu.